de Teamrollen

De navolgende teamrolspecificaties beschrijven de typerende eigenschappen van elke rol. Elke teamrol staat voor een aantal kwaliteiten en sterkten, maar ook voor een aantal (daarmee logisch samenhangende) zwakheden. De beschrijvingen zijn enigszins karikaturaal om de herkenning te vergemakkelijken.

 
Intro
bedrijfsman
BM
brononderzoeker
BO
plant
PL
monitor
MO
vormer
VM
voorzitter
VZ
zorgdrager
ZD
groepswerker
GW
specialist
SP


Teamrol Management | de Teamrollen | Teamrolverhalen | TeamrolLinks | Teamrolforum
Copyright 2001 CMB Badhoevedorp