De Bedrijfsman (BM)

Kenmerken:

De Bedrijfsman is de praktische figuur, de organisator, die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden. Hij is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt de zaken op een systematische en consciëntieuze manier aan. Niet praten, maar poetsen, tot het karwei is geklaard. De BM is een efficiënte doener met een praktische geest en een vaste wil. Hij is loyaal, taai, saai, vasthoudend. Hij kan zich soms behoudend en weinig flexibel opstellen, als het praktisch nut van een nieuw plan niet meteen duidelijk is. Hij heeft behoefte aan ritme en regelmaat, aan vaste afspraken en stevige structuren, en werkt daar ook voortdurend aan.

Rol:

De bedrijfsman is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en bezigheden. Hij ziet wat haalbaar is en wat niet. De BM kan organiseren en implementeren, en zorgt ervoor dat de zaken voor elkaar komen, ook als het om vervelende taken gaat. Management-taken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijk en doelmatig beheer, zijn bij de BM in vertrouwde handen.

Te vermijden gedragingen:

  • te weinig flexibel zijn; met name te weinig openstaan voor plotselinge ideeën, kansen en wijzigingen in de plannen
  • afbrekende kritiek uiten; prille ideeën en suggesties van anderen te snel als onpraktisch of onnut van de hand wijzen
  • te snel aan de slag willen; beginnen met ordenen en regelen terwijl doelen en uitkomsten nog niet gepreciseerd zijn.
 
Intro
bedrijfsman
BM
brononderzoeker
BO
plant
PL
monitor
MO
vormer
VM
voorzitter
VZ
zorgdrager
ZD
groepswerker
GW
specialist
SP


Teamrol Management | de Teamrollen | Teamrolverhalen | TeamrolLinks | Teamrolforum
Copyright 2001 CMB Badhoevedorp